- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Aanhoudende media-aandacht: een nieuwe schadepost?

Beste mensen,

Op zondag 14 maart 2021 werd Bokito 25 jaar. Dat was voor de media een reden om Maarten Tromp Advocaten (weer) te benaderen. De media is wat dat betreft misschien wel net zo vasthoudend als wij zijn in de behandeling van onze zaken 😊!

[1]

Als u het artikel [1] leest, dat weet u weer waar het over ging (en hoe het destijds is gegaan). De Bokito-zaak was ambtshalve een “mooie” zaak om te doen. Het feit dat er 14 jaar na dato nog steeds media-aandacht voor is, is echter ook in zeker opzicht schade verhogend voor het slachtoffer. Telkens wordt zij er namelijk weer aan herinnerd, telkens wordt er weer contact gezocht. Dat is de onlosmakelijke keerzijde van een “beroemde zaak”.

In toekomstige “beroemde zaken” zullen wij daarom een extra schadepost “aanhoudende media-aandacht” opnemen. Graag en van harte zal ik dan overleggen met de betreffende verzekeraar over de mogelijkheden om die schade dan te beperken. Daar heb ik nu al ideeën over, maar dat is een ander verhaal.

Rotterdam, maart 2021

Maarten Tromp