- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

De succestraining als continue inspiratiebron

Maarten Tromp Advocaten sponsort het innovatieve onderwijsproject School at Sea (www.schoolatsea.com [1]). Aan boord van de driemaster “Regina Maris” krijgen 34 leerlingen uit 4 VWO een halfjaar lang les op zee. Eind april 2012 wordt het schip terug verwacht.

De leerlingen hebben inmiddels een behoorlijke ervaring opgedaan met de zogenaamde “succestraining”. In dat kader wordt de leerlingen geleerd om te kijken naar wat er wél is (in plaats van niet). En naar wat goed gaat (in plaats van slecht).

Deze vorm van denken sluit aan bij mijn positieve en optimistische grondhouding. Recent kreeg ik een nadere toelichting op deze “succestraining”. Wist u dat er vijf vormen zijn van (persoonlijk) succes? Het zijn de volgende:

  1. Het bereiken van een gewenst resultaat.
  2. Alle acties (gepland, of na twijfel) op weg naar het gewenste resultaat.
  3. Nieuwe inzichten (de zogenaamde aha-erlebnis, of het spreekwoordelijke “kwartje” dat valt).
  4. Een nieuw begrip van iets, of een uitbreiding van kennis.
  5. Het (h)erkennen van een fout (zodat men die vervolgens kan corrigeren).

De vormen staan met opzet in deze volgorde, van vanzelfsprekend naar minder vanzelfsprekend. Als men op deze manier naar eigen en andermans handelen kijkt, wordt het leven vanzelf een stuk aangenamer.
Een compliment en/of succes heeft namelijk een positief effect. Het geeft energie. Het kost in het begin wellicht wat moeite om de succestraining toe te passen en om alle bronnen van succes als zodanig te herkennen. Maar na enige oefening zult u het hopelijk met mij eens zijn dat het “krachtig spul” is.

De succestraining heeft twee valkuilen, waar ik u graag voor wil waarschuwen:

  1. Dat u ongepland niets doet.
  2. Dat u uw eigen smoesjes blijft rechtvaardigen.

Veel plezier met oefenen!

Rotterdam, februari 2012

Maarten Tromp