- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Europese eervolle vermelding voor Maarten Tromp

Op ons blog heeft u het verslag van Maarten Tromp kunnen lezen van het jaarcongres PEOPIL 2014. Maar hij vergeet zichzelf. Tijdens het galadiner van PEOPIL op 12 september werd Maarten Tromp namelijk door de voorzitter Paul Kuhn eervol toegesproken. De aanleiding daarvoor was het feit dat Maarten Tromp na 12,5 jaar zijn bestuursfunctie namens Nederland neerlegde.

 

eervolle vermeldingMT [1]

 

Paul Kuhn betreurde het vertrek van Maarten en prees Maarten voor zijn activiteiten door de jaren heen. Uiteraard kreeg Maarten een aardigheidje mee naar huis. Ook viel hem een luid en lang applaus ten deel.

 

image_00033 [2]

 

In zijn dankwoord merkte Maarten op dat PEOPIL niet alleen een nuttige organisatie is, maar ook een sterke invloed heeft op Europees niveau. Hij riep op om vooral sterk tegenwicht te blijven bieden aan de lobby van verzekeraars om belangenbehartigers van slachtoffers uit de “personenschadewereld” te verdrijven. Zegt het voort!

Rotterdam, oktober 2014

Gerben Janson

PEOPIL-logo [3]