- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan heb ik iets voor u!

Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen heeft voor rechtsbijstandverzekeraars.

Als rechtsbijstandverzekerde hebt u (en had u) al een vrije advocaatkeuze. De vraag is echter wanneer u daar gebruik van kunt maken. Veel rechtsbijstandverzekeraars geven u die keus pas als zij van mening zijn dat de zaak niet meer door hen zelf kan worden behandeld en derhalve moet worden uitbesteed.

Het Europees Hof van Justitie heeft nu – op vragen van onze Hoge Raad – bepaald dat u als rechtsbijstandverzekerde een
vrije advocaatkeuze toekomt op het moment dat in uw zaak een procedure nodig is. Uw vrije advocaatkeuze geldt ook voor procedures waarvoor het niet verplicht is om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Aldus is het criterium niet meer of de rechtsbijstand-
verzekeraar vindt dat uw zaak moet worden uitbesteed, maar gaat het er om of er in uw zaak moet worden geprocedeerd.

Zo ja, dan mag u op dat moment zelf een advocaat kiezen en moet de rechtsbijstandverzekering de kosten van die advocaat vergoeden, tot het maximum verzekerde bedrag onder de rechtsbijstandpolis.

Al met al dus goed nieuws! Voor vragen en/of een nadere toelichting, kunt u ons uiteraard bellen (010 – 205 66 10).

Rotterdam, november 2013

Maarten Tromp