- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Nieuwsbrief 5: verslag van de memorabele dag

 

 

 

 

 

 

 

 

Met groot genoegen en gepaste trots heb ik op 31 oktober 2017 (Hervormingsdag) 95 stellingen aan de kerkdeur van de Laurenskerk te Rotterdam “gespijkerd”. Natuurlijk heb ik dat gedaan met een knipoog naar Maarten Luther, die dat 500 jaar geleden in Duitsland ook heeft gedaan. Mijn stellingen als geheel vormen een pleidooi voor de introductie van personenschade 3.0 met als nieuw credo: herstel in autonomie.

Het verloop van de lancering in de Laurenskerk 

De lancering ving aan met een memorabel ‘spijkermoment’: het bevestigen van de 95 stellingen op de deur van de Laurenskerk. Omdat de deur van de Laurenskerk van brons is, verliep het spijkeren symbolisch. Per slot van rekening richt mijn focus zich ook op een ander soort schade…

De Hammer Challenge

Na deze symbolische start heb ik de aandacht gevraagd voor de inhoudelijke kant van mijn pleidooi voor personenschade 3.0 door middel van een lezing in de Laurenskerk. Voor inzage in de PowerPoint presentatie van mijn lezing klik hier [1]. Tijdens mijn lezing heb ik de stellingen persoonlijk aan diverse invloedrijke personen overhandigd.

 

 

 

 

 

 

 

Met en door de persoonlijke overhandiging van de stellingen is een Hammer Challenge gestart. Daartoe heb ik één of meer specifieke stellingen in de warme belangstelling van de betreffende personen aanbevolen, met het verzoek om die stelling(en) met de eigen achterban/organisatie te bespreken en om een follow-up te overwegen.

Challenges zijn opgedragen aan:

De rol met stellingen als award

De rol met stellingen is als award ook uitgereikt aan (i) Louis Visscher, hoogleraar Economie en Recht, verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en (ii) aan John Beer, president van de Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL). Louis Visscher ontving de award in verband met zijn wetenschappelijk pleidooi voor de Qaly-methode als waarderingsgrondslag van het smartengeld. John Beer ontving de award, omdat hij terecht aanhoudend de aandacht vraagt voor de internationale aspecten van personenschade.

De rol met stellingen opgedragen aan…

Niet onvermeld mag blijven dat de rol met stellingen ook is uitgereikt aan Henk Koudijs: een slachtoffer die 39 jaar (!) in een schaderegelingstraject verwikkeld is geweest. De stellingen heb ik aan hem opgedragen met stelling 95 als boodschap voor de markt:

Het leven is te kort voor een lang en frustrerend schaderegelingstraject. Het kan echter niet lang genoeg zijn voor een goed glas wijn. 

Tot slot heb ik de rol met stellingen uitgereikt aan Professor Hans Franken, mijn “held”. In mijn laatste studiejaar mocht ik zijn student-assistent zijn. Hans Franken is de Founding Father van stelling 1 en 2, welke stellingen zijn uitgegroeid tot mijn Leitmotiv in de dagelijkse praktijkuitoefening. Ik ben Hans zeer veel dank verschuldigd. Met trots, eerbied en respect heb ik ‘mijn professor” daarom op deze dag de rol met stellingen mogen overhandigen, waarna hij nog een treffend slotwoord heeft gesproken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het internationaal forum: Tromps95.com

Tijdens de lezing is ook het forum Tromps95 [2] online gezet. Het forum heeft inmiddels al meer dan 30 members. Reacties uit verschillende landen druppelen binnen. Wilt u ook een actieve bijdrage leveren? Dat kan heel eenvoudig. Nadat u bent ingelogd (via eenmalige Sign Up, rechtsboven op de homepage [3]) krijgt u toegang tot de 95 stellingen [4] en onze besloten members-page [5]. U kunt daar alle activiteiten op het forum zien, van aangesloten members tot alle (inter)nationale reacties.

De borrel na afloop: de actie kreeg vleugels

Na de lezing kreeg de actie figuurlijk vleugels: er werd geborreld in onze prachtige nieuwe kantoorruimte op de 22e verdieping van het WTC te Rotterdam. Die ruimte staat nu nog leeg, maar wij mochten er al wel borrelen.

De eerste follow up is reeds een feit!

Met groot genoegen heb ik kennis genomen van de eerste follow up in het kader van de Hammer Challenge. Zo verscheen de banner van de Tromps95 op 16 november 2017 tijdens één van de lezingen op de Letselschaderaadsdag in Figi te Zeist (zie onderstaande foto). Dat stemt mij natuurlijk zeer tevreden.

Tot slot

U begrijpt dat ik al met al terug kijk op een buitengewoon mooie en memorabele dag. U kunt hier [6] de dag mee- of herbeleven aan de hand van een foto-impressie van de gehele dag. De foto’s zijn rechtenvrij. Het delen van deze foto’s staat u dus vrij.  Wij zullen de Challenges en de reacties op Tromps95 [7] uiteraard op de voet blijven volgen. Begin 2018 (en van tijd tot tijd daarna) zal ik nader verslag doen van de acties en reacties, zodat u op de hoogte kunt blijven van de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van personenschade 3.0, met als nieuw credo: herstel in autonomie.

Waarom? Omdat iedereen in zijn leven te maken kan krijgen met personenschade. En omdat u nu kunt helpen het verschil te maken.

Zou u dit bericht weer willen delen in uw netwerk? En zou u dan in uw tweet (weer) de hashtag: #Tromps95 willen gebruiken?

Zegt het voort!

Maarten Tromp & het team van Maarten Tromp Advocaten

Inschrijven nieuwsbrief?

Mocht deze internationale nieuwsbrief u bereiken via social media en wilt u voortaan automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent deze actie? Dan kunt u zich via deze link [8] voor onze nieuwsbrief inschrijven, zodat ook u kunt gaan bijdragen aan personenschade 3.0.