- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Opbrengst Lustrumactie: € 5.000,–!!

Beste mensen,

Onze lustrumactie ten behoeve van 113online heeft € 5.000,– opgebracht! Daar zijn wij trots op. Er komen nog steeds bedragen binnen, welke door ons uiteraard aan 113online zullen worden doorbetaald.

Recent heb ik een cheque van € 5.000,– mogen uitreiken aan Jan Mokkenstorm, de directeur van 113online. Bij de overhandiging waren ook Mark Blokker en Gerben Janson aanwezig. Mark gaat dit jaar de rally Parijs-Dakar rijden. De tocht draagt hij op aan zijn vriendin (de zus van Gerben Janson) die in september 2011 zelfmoord pleegde.

Cheque 113online [1]

Cheque-MTA [2]

De opbrengst van zijn rally (en dus ook van onze lustrumactie) gaat naar 113online. Die organisatie probeert het taboe op zelfmoord te doorbreken en staat preventief – met raad en daad – klaar voor mensen die zelfmoord overwegen. Wij vroegen Jan Mokkenstorm hoe hij het geld gaat besteden. En dit was zijn antwoord:

“De gulle gift van € 5.000,– beschouw ik als ontwikkelingshulp, waarmee wij niet alleen de nood van het moment lenigen maar vooral zelfredzamer worden. Het is beter een hengel te krijgen dan een paar kilo vis. Het bedrag gaan wij steken in een slimme en doelmatige manier om de telefonische bereikbaarheid op peil te houden, omdat de vraag toeneemt.

Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee we nog sneller kunnen screenen welke hulp het meest past bij de hulpvrager die ons in acute nood belt. Dat is een combinatie van telefoontechniek, gesprekstechniek en snelle verbindingen tussen onze vrijwilligers en professionals met hulpdiensten (politie, ambulance), crisisdiensten van ziekenhuizen en partnerorganisaties. Het sponsorbedrag vormt net dat zetje waarmee wij die nieuwe methode in de praktijk kunnen perfectioneren. Wij kunnen er een aantal technische aanpassingen in onze telefooncentrales mee realiseren en wij kunnen onze vrijwilligers trainen in de modernste gesprekstechnieken op dit vlak.

Uitkomst van deze investering, van deze “hengel”, is dat wij (ook in de toekomst) meer mensen passende hulp kunnen bieden. Dat betekent gewoonweg dat wij meer mensenlevens zullen redden.”

Wat prachtig geformuleerd! Door middel van onze lustrumactie zullen meer mensenleven worden gered!

Om die reden dank ik nogmaals alle gulle gevers voor hun bijdrage, welke bijdrage door ons kantoor graag en van harte is verdubbeld.

Donateurs [3]

Wij wensen Mark heel veel sterkte met de laatste voorbereidingen. En 113online wensen wij uiteraard heel veel succes toe bij alles wat zij doet in het algemeen en wat zij gaat doen met “onze” € 5.000,– in het bijzonder!

Rotterdam, februari 2013

Maarten Tromp