- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

PEOPIL BESTAAT 15 JAAR

PEOPIL staat voor de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers. Ik ben de vertegenwoordiger van Nederland in het bestuur. Dit jaar viert PEOPIL haar 3e lustrum. In de afgelopen 15 jaar is PEOPIL enorm gegroeid tot thans bijna 500 leden uit meer dan 40 verschillende jurisdicties.

Ik ontleen enorm veel (arbeids)vreugde aan mijn lidmaatschap van PEOPIL. Om die reden roep ik iedereen die in de personenschadewereld werkzaam is graag op om ook lid te worden. Dat kan nu voor 50% van de contributie voor 2012. Voor elk nieuw Nederlands lid zal ik mij sterk maken om ook 50% korting te krijgen voor de contributie over 2013!!

De introductie van internationale aspecten in het werk is doorgaans al arbeidsvreugde verhogend. Los daarvan biedt het lidmaatschap van PEOPIL grote voordelen, zoals:

Dit jaar zal het PEOPIL congres worden gehouden van 13 tot 15 september 2012 in Berlijn. Ik zou het leuk vinden om u daar te ontmoeten.

Maar nog leuker zou ik het vinden om u op korte termijn namens PEOPIL als nieuw lid te mogen verwelkomen. Het bijgaande aanvraagformulier mag u invullen en aan mij terugsturen.

PEOPIL_membership_application_special offer [1]

Graag tot ziens!

Rotterdam, mei 2012

Maarten Tromp