- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Prestigieuze PIV-prijs 2015 voor Jessica Laumen!

Op 27 maart 2015 vond het jaarlijks congres van het Personenschade Instituut voor Verzekeraars (PIV) plaats. Eva Spijkerman, Gerben Janson en ik waren erbij. Aan het einde van de dag werd de giraffe uitgereikt. Dat is een prijs voor iemand die het afgelopen jaar zijn of haar nek heeft uitgestoken en zich daardoor op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de personenschade.

 

Dit jaar werd de prijs door Theo Kremer (directeur PIV) uitgereikt aan Jessica Laumen, als blijk van waardering voor haar initiatief om te komen tot een nieuw rekenmodel voor overlijdensschade.

Jessica Laumen [1]

In 2009 is door Jessica Laumen De Denktank Overlijdensschade geformeerd. In november 2014 is de notitie van De Denktank opgeleverd. Het nieuwe rekenmodel is in februari 2015 door de Letselschaderaad tot richtlijn gepromoveerd (zie: http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=News&item=Nieuwe+richtlijn+overlijdensschade [2]).

 

Met dit alles staat Jessica Laumen aan de wieg van een geweldige gebeurtenis die in de juridische wereld van vandaag en morgen voor een baanbrekende verandering zal gaan zorgen. Het berekenen van een overlijdensschade wordt namelijk eenvoudiger en transparanter. Tegelijkertijd is de rol en de verantwoordelijkheid van de belangenbehartiger groter geworden dan thans het geval is, omdat de specifieke omstandigheden van het individuele geval pas in tweede instantie in die berekening worden verdisconteerd.

 

Als docent overlijdensschade aan de Grotius Academie (een samenwerkingsverband van zeven universiteiten), juich ik deze nieuwe ontwikkeling van harte toe. Mede om die reden feliciteer ik Jessica Laumen graag en van harte met haar welverdiende giraffe. Het is volkomen terecht dat zij (en haar Denktank) deze prestigieuze prijs hebben ontvangen.

 

Rotterdam, maart 2015

Maarten Tromp