- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Veerkrachtig 2013!

Beste mensen, dear all, liebe Leute,

Onze traditionele kerstkaart met bijbehorende kerstbrief is ook dit jaar weer te bewonderen via:

Kerstkaart 2012 Maarten Tromp Advocaten [1]

Op 1 januari 2013 bestaat ons kantoor 15 jaar. In het kader van ons lustrumproject vragen wij uw aandacht voor mensen die minder veerkrachtig zijn. Soms zelfs zo veel minder dat zij besluiten uit het leven te stappen. Voor nabestaanden van deze categorie slachtoffers kunnen wij ambtshalve helaas niets doen. Wel komt het soms dichtbij. Ook de jongere zus van “onze” Gerben Janson zag helaas geen andere uitweg dan uit het leven te stappen.

Op grond van onze betrokkenheid vragen wij uw aandacht voor het project “Bestemming: Dakar” van Mark Blokker, de zwager van Gerben Janson. Mark gaat de Heroes Legend Rally rijden van Parijs naar Dakar. De tocht draagt hij op aan zijn vriendin en de opbrengst gaat naar 113online. Die organisatie stelt zich ten doel om zelfmoord te voorkomen en om het taboe rondom zelfmoord te doorbreken. Leest u vooral Mark’s verhaal op http://bestemmingdakar.nl/waarom-naar-dakar [2].

Volgens 113online (zie: www.113online.nl [3]) staat het project “Bestemming: Dakar” symbool voor veerkracht, voor het vinden van een weg door moeilijk terrein, voor geloof in eigen mogelijkheden en voor de hulp die mensen elkaar kunnen bieden. De moeilijke weg naar Dakar kan men zien als de weg van depressieve en wanhopige mensen. Het verschil zit erin dat men bij de Rally onderweg af en toe kan rusten en dat er een team van supporters en technici klaar staat. De Rally kent een einde met bloemen en champagne. Het is een heldentocht!

Ook een schaderegelingstraject kan men zien als een heldentocht. Mede om die reden willen wij de positieve en veerkrachtige instelling van Mark graag en van harte ondersteunen met een verdubbelingsactie. Het totaal van alle door ons te ontvangen giften zal door ons worden verdubbeld tot een maximum van € 1.500,–. Uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u overmaken naar onze derdenrekening (22.62.25.933 t.n.v. Stichting Derdengelden Maarten Tromp Advocaten te Rotterdam o.v.v. Lustrumproject), waarna wij voor integrale doorbetaling, met naamsvermelding, zullen zorgdragen. Mede namens Mark en 113online alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wij wensen u nogmaals een gelukkig en veerkrachtig 2013!

Namens Maarten Tromp Advocaten,


Maarten Tromp