- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Verruiming Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een onafhankelijke organisatie, die in 1976 is opgericht naar aanleiding van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt gefinancierd uit de algemene middelen.

 Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Dit is bijvoorbeeld diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, verkrachting, maar ook huiselijk geweld, stalking of incest. Het Schadefonds verstrekt eenmalige uitkeringen, als tegemoetkoming voor geestelijk leed dat slachtoffers is aangedaan (smartengeld) en voor bijvoorbeeld medische kosten of verlies van inkomen.

Per 1 januari 2012 bestaan er meer mogelijkheden om een uitkering te ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ik zet de belangrijkste wijzigingen even voor u op een rij:

  1. De groep nabestaanden die een beroep kunnen doen op het Schadefonds wordt verruimd met bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn. Hierdoor komen (i) ouders van om het leven gebrachte volwassen kinderen, (ii) volwassen kinderen van overleden slachtoffers en (iii) broers en zussen van overleden slachtoffers ook in aanmerking voor een uitkering uit het fonds.
  2. Die nabestaanden kunnen nu ook een tegemoetkoming ontvangen voor immateriële schade (lees: smartengeld).  
  3. De maximumbedragen voor de vergoeding voor materiële en immateriële schade kunnen bij ministeriele regeling worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de bedragen makkelijker worden aangepast. De huidige maximabedragen zijn € 22.700,– voor materiële schade en € 9.100,– voor immateriële schade.
  4. Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet het Schadefonds een (schriftelijk) aanvraagformulier of een brief van u hebben ontvangen. Dit is van belang in verband met de geldende termijn waarbinnen een aanvraag moet zijn ingediend. Tot 1 januari 2012 was het mogelijk dat slachtoffers hun zaak telefonisch aanmeldden bij het Schadefonds en daarna pas een aanmeldingsformulier instuurden. 
  5. Op de procesgang is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing. Tegen de beslissing van het schadefonds kan in beroep worden gegaan bij de bestuursrechter van de rechtbank. Is men het met die beslissing niet eens, dan kan men nog naar de Raad van State.

Het blijft een moeilijke, ambtelijke weg die men moet afleggen om een uitkering te ontvangen. Voor meer informatie surft u naar www.schadefonds.nl [1]. Daar kunt u ook de aanvraagformulieren downloaden. Als u mijn hulp zou willen hebben bij het invullen van die formulieren, dan kunt u contact met mij opnemen.

Rotterdam,  februari 2012

Gerben Janson