- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Vooraankondiging 1: 95 stellingen van Maarten Tromp

    

Beste mensen,

Mijn naam is Maarten Tromp en onder het motto: sterk in personenschade, sta ik al meer dan 25 jaar met hart en ziel slachtoffers en nabestaanden bij in personenschadezaken (de verzamelnaam voor letsel- en overlijdenschade-zaken). De schaderegeling verloopt soms onnodig stroef en stug. Dat spijt mij zeer. Graag zou ik dat traject evenwichtiger, efficiënter en rechtvaardiger willen maken. Daartoe zal ik op 31 oktober 2017 (hervormingsdag) 95 stellingen lanceren, net zoals Maarten Luther dat 500 jaar geleden ook deed. De stellingen vormen in zijn geheel een pleidooi voor het introduceren van personenschade 3.0.

Noodzaak personenschade 3.0

In de loop der jaren is ons vakgebied aan de nodige veranderingen onderhevig geweest. In de periode van personenschade 1.0 werden de zaken afgewikkeld zonder tussenkomst van één of meer professionele derden, zoals bijvoorbeeld: een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige, een hersteldeskundige, een bedrijfseconoom en/of een rekenaar. In de huidige periode, personenschade 2.0, worden deze professionele derden wel ingeschakeld met de intentie het slachtoffer meer centraal te stellen.

De laatste jaren signaleer ik echter dat het slachtoffer te vaak uit het oog wordt verloren. Naar verluidt zou de schaderegeling ook verharden.

Daarom dus mijn pleidooi voor personenschade 3.0, waarin het slachtoffer niet alleen centraal staat, maar waarin door alle betrokken professionals oprecht wordt samengewerkt om het slachtoffer te herstellen in diens autonomie. Onder het begrip autonomie wordt onder andere verstaan: zelfstandigheid, vrijheid van handelen en onafhankelijkheid van anderen. Want alleen dan zullen slachtoffers in staat zijn hun (nieuwe) levensdoelen te (blijven) realiseren, met een win-win situatie tot gevolg.

Verandering door 95 stellingen

De 95 stellingen zullen overigens niet alleen suggesties bevatten om de personenschaderegeling te verbeteren, maar zullen ook oproepen om bepaalde discussies te stoppen en juist andere discussies te starten. Als opwarmer verklap ik alvast de volgende stelling:

Stelling 26: “herstel in autonomie” is het nieuwe “slachtoffer centraal”. 

De volgende aankondiging zal op 24 oktober 2017 verschijnen. Daarin zal nader worden ingegaan op de diepere boodschap van de stellingen. De laatste vooraankondiging zal daarna op zondag 29 oktober 2017 verschijnen, met daarin een toelichting op de lancering van de 95 stellingen en de discussie die ik daarmee wil oproepen. Op 31 oktober 2017 gaat het dan uiteindelijk los. Ik zal dan mijn 95 stellingen lanceren. Waar, wanneer en hoe houd ik nog even onder de pet. U kunt mijn actie nu al ondersteunen door dit bericht te delen in uw netwerk. Dat gaat heel eenvoudig met de social media buttons hieronder. Zou u dan in uw tweet de hashtag: #Tromps95 willen gebruiken?

Mede namens alle slachtoffers en nabestaanden alvast hartelijk dank voor het verspreiden van dit bericht in uw netwerk, waarmee en waardoor ook u kunt bijdragen aan de (internationale) rechtsontwikkeling in ons belangrijke vakgebied. Iedereen kan in zijn leven namelijk te maken krijgen met personenschade. En u kunt nu helpen het verschil te maken!

Zegt het voort!

Maarten Tromp & het team van Maarten Tromp Advocaten