- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

Vooraankondiging 2: pleidooi voor personenschade 3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Vorige week kondigde ik aan dat ik 95 stellingen ga lanceren op 31 oktober 2017 (Hervormingsdag), net zoals Maarten Luther dat 500 jaar geleden ook heeft gedaan (http://mailchi.mp/42dc187c5a27/aankondiging-1-95-stellingen-van-maarten-tromp-announcement-1-tromps-95 [1]). In deze tweede aankondiging zal ik nader toelichten wat de diepere boodschap is van de 95 stellingen als pleidooi voor personenschade 3.0. Maar eerst iets over de ontvangen reacties tot nu toe.

Ontvangen fanmail: grote (internationale) betrokkenheid

 Naar aanleiding van de eerste aankondiging is door velen enthousiast gereageerd. Ik heb reacties ontvangen van onder andere: bevriende advocaten, verzekeraars, arbeidsdeskundigen, schaderegelaars en professoren. Die reacties variëren van “Lekker bezig”, “Goede actie” en “Zeer doordacht en origineel” tot “Ben benieuwd, 95 stellingen is niet niks”, “Je ziet er meer uitgeslapen uit dan de andere Maarten” en ” Maarten Luther, wie is dat: links of rechts?”. Ook ontving ik spontaan (i) aanvullende stellingen, (ii) ideeën voor debatten en (iii) suggesties voor “spijkerplaatsen” voor de stellingen.

Net als Maarten Luther in het bovenstaand schilderij voel ik mij door al die reacties gesteund in mijn pleidooi voor personenschade 3.0, met als nieuw credo: “herstel in autonomie”.

De grote (internationale) betrokkenheid mag overigens ook blijken uit het feit dat de eerste nieuwsbrief inmiddels in vele landen is geopend (waaronder meer dan 4.000 keer in Nederland, meer dan 200 keer in de USA, meer dan 100 keer in Engeland, meer dan 50 keer in Frankrijk, een kleine 50 keer in Duitsland, een dikke 25 keer in Spanje en enkele keren in Afrika, Australië, Griekenland, Turkije en zelfs Rusland).

De diepere boodschap van de stellingen

Graag wil ik bijdragen aan een evenwichtiger, efficiënter en bovenal rechtvaardiger schaderegelingstraject in personenschadezaken (de verzamelnaam voor letsel- en overlijdensschadezaken). De stellingen heb ik daarom – met een knipoog naar Maarten Luther – geformuleerd als aanzet tot een bredere discussie, met boodschappen voor alle betrokken personen en instanties. De diepere boodschap van de stellingen is om (i) zich beter in te leven in de situatie van slachtoffers en nabestaanden, (ii) beter te communiceren en (iii) meer en beter samen te werken.

De positie van slachtoffers en nabestaanden is namelijk niet te benijden. Van de ene op de andere dag staat hun wereld totaal op zijn kop en moeten zij zich aanpassen aan een nieuwe realiteit. Het credo luidt: “slachtoffer centraal”, maar vaak verliezen wij het slachtoffer en de nabestaanden uit het oog. Voorts is het mijn overtuiging dat velen de problematiek (te) eenzijdig benaderen, althans alleen maar vanuit de eigen discipline.

Holistische aanpak: van houding naar opdracht

De personenschaderegeling vraagt echter per definitie om een meer holistische aanpak. Omdat er meerdere disciplines bij de schaderegeling zijn betrokken, zou die aanpak meer moeten zijn gericht op samenwerking. Want alleen door oprecht samen te werken zullen slachtoffers en nabestaanden wellicht nieuwe doelen kunnen realiseren, waardoor eerder sprake kan zijn van herstel in autonomie. Vanuit dat perspectief heb ik de stellingen geformuleerd, waaronder ook deze:

Stelling 27: ​”Slachtoffer centraal” impliceert een houding van alle betrokken professionals. “Herstel in autonomie” impliceert een opdracht aan alle betrokken professionals.

U mag natuurlijk nu al reageren op deze stelling en/of naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Uw reactie ontvangen wij graag via secretariaat@maartentromp.nl [2]. Maar u mag daar ook mee wachten tot na de lancering van alle stellingen.

De volgende en laatste vooraankondiging zal op 29 oktober 2017 verschijnen, met daarin een toelichting op het waar, wanneer en hoe van de lancering. Ook zal ik dan toelichten wat ik met de stellingen graag zou willen bereiken. Wat dat betreft kan ik alvast verklappen dat de stellingen op 31 oktober 2017 niet alleen digitaal zullen worden gelanceerd, maar dat ik de stellingen ook op papier aan een aantal personen zal overhandigen.

Zou u dit bericht weer willen delen in uw netwerk?  Zou u dan in uw tweet (weer) de hashtag: #Tromps95 willen gebruiken?

Zegt het voort!

Maarten Tromp & het team van Maarten Tromp Advocaten